Privacy verklaring

De Praktijkgids vindt jouw privacy belangrijk, daarom gaan wij zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. In deze verklaring geeft De Praktijkgids een toelichting hierop.

Contactgegevens:
www.depraktijkgids.com
Aalsmeerweg 121-4
1059 AH Amsterdam
06-44702528

Hanny Wargers is eigenaar en daarmee ook functionaris gegevensbescherming van De Praktijkgids: te bereiken via hannywargers@gmail.com

Persoonsgegevens die worden verwerkt
De Praktijkgids verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt en ten behoeve van het eigen proces.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Gegevens ten behoeve van begeleidingstrajecten
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch. Ik verwerk deze persoonsgegevens wanneer jij deze zelf aan mij bekend hebt gemaakt en enkel voor het doel waarvoor je ze bekend maakte of wanneer je toestemming hebt gegeven deze gegevens te verwerken.

Voor welke doeleinden worden persoonsgegevens verzameld
De Praktijkgids verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het op maat maken van de dienstverlening (coaching/training/workshop/opleiding)
– Om de cliënt te helpen in zijn/haar proces d.m.v. opbouw van dossier
– Om de overeenkomst die klanten met De Praktijkgids sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen
– Om onze dienstverlening te kunnen leveren en uitvoeren
– Klanten of geïntereseerden te kunnen bereiken als dat nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Eventueel verzenden van een nieuwsbrief
– Je te informeren over wijziging van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
De Praktijkgids neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.  Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Praktijkgids) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Praktijkgids bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De Praktijkgids bewaart jouw NAW gegevens, digitaal en op papier minimaal 7 jaar volgens de eisen van de belastingdienst. Verslaglegging van het coaching traject blijft 15 jaar bewaard om eventuele vervolgconsulten effectief te kunnen oppakken. Verslaglegging wordt digitaal en op papier gedaan en beveiligd met een wachtwoord dan wel achter slot en grendel bewaard. Indien jij jouw persoonsgegevens en dossier na 7 jaar vernietigd wilt hebben, stuur dan een mail info@depraktijkgids.com.

Delen van persoonsgegevens met derden
Voor het informeren van derden (je huisarts bijvoorbeeld) zal De Praktijkgids jouw gegevens alleen gebruiken na uitgebreid overleg met jou en met jouw nadrukkelijke toestemming. De Praktijkgids verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Praktijkgids blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Praktijkgids gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28-6-2018. De Praktijkgids kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden op de
website gepubliceerd.